Header Ads

Fitch nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực

Fitch Ratings cho biết, xếp hạng trái phiếu bằng nội tệ và ngoại tệ không bảo đảm của Việt Nam cũng được giữ ở BB-. Bên cạnh đó, trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia tiếp tục được hãng này duy trì ở mức BB-, trong khi nợ ngắn hạn phát hành bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B.

Theo Fitch, xếp hạng của Việt Nam phản ánh kết quả tăng trưởng mạnh mẽ và triển vọng kinh tế tươi sáng, thặng dư tài khoản vãng lai liên tục, chi phí vay nợ trong tầm quản lý và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài liên tục đổ vào.

fitch-nang-trien-vong-tin-nhiem-cua-viet-nam-len-tich-cuc

Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên tích cực. 

Cơ sở để Fitch Ratings nâng triển vọng lên tích cực dựa vào nhiều yếu tố quan trọng như Việt Nam đang xây dựng chính sách hướng đến mục tiêu ổn định vĩ mô. Biện pháp này, bao gồm tỷ giá linh hoạt hơn và gia tăng tập trung vào ổn định lạm phát, đã giúp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh. 

GDP thực của Việt Nam tăng trưởng 6,2% trong năm 2016, qua đó nâng mức tăng trưởng GDP bình quân 5 năm lên 5,9%, cao hơn so với mức bình quân 3,4% của các nước có bậc xếp hạng BB. Tăng trưởng kinh tế vẫn được hỗ trợ nhờ lĩnh vực sản xuất theo định hướng xuất khẩu cũng như sự tăng trưởng ổn định trong lĩnh vực dịch vụ, bất chấp đà suy yếu trong lĩnh vực khai thác mỏ và khai thác than đá do ngành dầu khí đang giảm sút.

Fitch Ratings dự báo tăng trưởng GDP thực của Việt Nam sẽ cải thiện từ từ lên mức 6,3% trong năm 2017 và 6,4% trong năm 2018, nhờ dòng FDI liên tục đổ vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp cũng như chi tiêu tiêu dùng tư nhân mạnh.

Dự trữ ngoại hối cũng cải thiện, tăng từ 28,6 tỷ USD (cuối năm 2015) lên mức 37 tỷ USD vào cuối năm 2016. Động lực đem lại sự cải thiện của dự trữ ngoại hối là nhờ việc áp dụng cơ chế tỷ giá mới vào đầu năm 2016 với mục tiêu tỷ giá linh hoạt hơn, để tài khoản vãng lai thặng dư lớn và thu hút dòng FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam.

Trong khi đó, xếp hạng BB- của Việt Nam là do nợ công đang trên mức bình quân của các nước có xếp hạng là BB và còn tiếp tục tăng. Dựa trên ước tính sơ bộ của Fitch, tỷ lệ nợ công trên GDP lên mức 53,4% vào cuối năm 2016 (năm 2015 là 50,1%).

Fitch ước tính thâm hụt ngân sách của Việt Nam trong năm 2016 đã giảm xuống 5,7% GDP, thấp hơn mức 6,2% vào cuối năm 2015 nhờ nguồn thu ngân sách tăng mạnh. Các cơ quan chức trách đã tăng cường cam kết làm giảm thâm hụt và mức độ nợ theo kế hoạch ngân sách giai đoạn 2016-2020. Hãng xếp hạng tín nhiệm này dự báo thâm hụt ngân sách của Việt Nam sẽ gần với mức 5,7% GDP trong giai đoạn 2017-2018.

Xếp hạng liên quan các chỉ tiêu về quản lý điều hành của Việt Nam đã cải thiện so với vài năm gần đây. Tuy nhiên, xếp hạng về chỉ số quản trị tổng hợp vẫn ở vị trí 39, thấp hơn mức trung bình 50 của các nước xếp hạng BB. Thu nhập bình quân đầu người và các chỉ tiêu phát triển con người của Việt Nam vẫn thấp hơn trung bình các nước có xếp hạng tương tự.

Ngoài ra, tài khoản vãng lai của Việt Nam vẫn ở mức thăng dư, trung bình khoảng 4% GDP trong 5 năm tính tới năm 2016. Mặc dù dự phòng thanh toán nước ngoài của Việt Nam chỉ ở mức 2,3 tháng so với 4,2 tháng của trung bình các nước xếp hạng BB, những khoản nợ được ưu đãi vẫn hỗ trợ vị thế thanh toán của Việt Nam.

Hoài Thu

No comments

Powered by Blogger.