Header Ads

PV GAS đẩy mạnh chế biến sâu khí thiên nhiên

Với vai trò quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và lương thực quốc gia, ngành công nghiệp khí Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu mà Chính phủ giao phó. Đó là "đẩy mạnh đầu tư chế biến sâu khí thiên nhiên, đa dạng hóa sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị sử dụng của khí và hiệu quả của sản phẩm khí trong nền kinh tế đất nước". Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) triển khai nhiệm vụ bằng nhiều chương trình đồng bộ và hiệu quả.

pv-gas-dy-manh-che-bien-sau-khi-thien-nhien

Đầu năm nay, Tập đoàn và PV GAS đã ký cam kết việc đảm bảo nguồn nguyên liệu khí etan cho dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam.

Mục tiêu đề ra là xây dựng công nghiệp khí hoàn chỉnh, đồng bộ ở các khâu "khai thác - thu gom - vận chuyển - chế biến - xuất nhập khẩu - dự trữ - phân phối sản phẩm khí". Ngoài ra, giảm dần tỷ trọng sử dụng khí cho điện và chất đốt, tăng cường cho chế biến sâu; đẩy mạnh việc tích hợp, tổ hợp lọc - hóa dầu với các nguồn khí tự nhiên khai thác. Điều này nhằm nâng cao hiệu quả công trình, dự án đã đầu tư và phát triển các dự án mới cả về quy mô, mức độ chế biến sâu có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Đầu năm nay, tập đoàn và PV GAS đã ký cam kết việc đảm bảo nguồn nguyên liệu khí etan cho dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam. Nhà máy sản xuất etan của PV GAS là một dự án thành phần nằm trong tổng thể chuỗi dự án Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 2. Tổ hợp hóa dầu miền Nam sẽ sử dụng etan do PV GAS cung cấp như một trong những nguyên liệu đầu vào cho nhà máy để sản xuất các sản phẩm nhựa polyetylen và polypropylen.

pv-gas-dy-manh-che-bien-sau-khi-thien-nhien-1

Nhà máy sản xuất etan của PV GAS là một dự án thành phần nằm trong tổng thể chuỗi dự án Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 2.

Với kinh nghiệm đầu tư, vận hành, khai thác các công trình khí trong gần 27 năm hình thành và phát triển, PV GAS tự tin nhận thức, kiểm soát được rủi ro và áp dụng các giải pháp để đảm bảo hiệu quả đầu tư các dự án chế biến sâu khí thiên nhiên.

Tổng công ty Khí Việt Nam vừa công bố triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 căn cứ trên chương trình hành động của ngành Công thương và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Trong đó, chiến lược chế biến sâu khí thiên nhiên là một nội dung triển khai quan trọng.

Mục tiêu được đề ra trong giai đoạn 2016 - 2020 của PV GAS là phát triển Tổng công ty Khí Việt Nam thành doanh nghiệp khí mạnh, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ hoạt động hoàn chỉnh trong các khâu thu gom - xuất nhập khẩu - vận chuyển - chế biến, chế biến sâu - tồn trữ - dịch vụ - kinh doanh khí và sản phẩm khí, tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn.

Quy hoạch ngành công nghiệp khí đã được phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho tập đoàn cũng như PV GAS phát triển các dự án. Điều này còn giúp PV GAS tận dụng được thế mạnh khi đã tích lũy nhiều kinh nghiệm từ việc thực hiện đầu tư và vận hành các dự án, công trình khí lớn, công nghệ cao; đảm bảo an ninh an toàn nhiều năm qua.

PV GAS cũng định hướng đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh tại nước ngoài, đảm bảo hiệu quả, cân bằng và ổn định nguồn cung trong nước, phát triển thương hiệu PV GAS trên thị trường quốc tế.

(Nguồn: PV GAS)

No comments

Powered by Blogger.