Header Ads

10 năm tích cóp mua nhà tái định cư mà sổ đỏ mang tên người khác

Năm 2007, tôi mua lại một căn nhà của người được thụ hưởng quyền tái định cư, thanh toán trả góp. Việc mua bán chỉ có giấy viết tay, lăn dấu tay của hai bên. Tôi trả trong 10 năm hết tiền mua nhà với mong muốn nhanh được nhận sổ đỏ.

Nhưng khi sổ đỏ trên tay bỗng nhận ra người được ghi tên trong đó lại là chủ sở hữu đầu tiên, chứ không phải mình. Tôi phải làm sao bây giờ?

Nguyễn Thị Tình

No comments

Powered by Blogger.