Header Ads

5 cách vay tiền ngân hàng lúc cấp bách

Thứ sáu, 23/6/2017 | 14:12 GMT+7

Thứ sáu, 23/6/2017 | 14:12 GMT+7

Nhiều người ngại "gõ cửa" ngân hàng vì thủ tục, tài sản thế chấp, nhưng vẫn có cách vay giúp bạn tiếp cận vốn nhanh. 

 Lệ Chi

'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if (parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = 'http://vnexpress.net'; Parser.URL = 'http://ift.tt/2rZKKci'; Parser.FLASH_URL = 'http://ift.tt/2po0GDK'; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.SITE_ID = 1003159; Parser.parseAll(); } if (device_env != 1 && typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); }

No comments

Powered by Blogger.