Header Ads

Bỗng nhiên mắc nợ ngân hàng vì cho bạn mượn chứng minh thư

Tôi chỉ biết sau khi ngân hàng ngân hàng gửi giấy về nhà yêu cầu gia đình tôi trả số nợ 10 triệu đồng. Từ lúc này, tôi không thể hiện lạc được với bạn mình. 

Tôi phải làm gì để không phải chịu trách nhiệm với khoản nợ trên?

Vũ Phong

No comments

Powered by Blogger.