Header Ads

Giao tiền đặt cọc xong mới phát hiện đất không được cấp sổ đỏ

Tôi đặt cọc mua một mảnh đất bằng viết giấy tay, thoả thuận khi nào làm thủ tục chuyển nhượng, làm sổ đỏ sẽ trả phần tiền còn lại.

Một thời gian sau, quá trình làm thủ tục không suôn sẻ do mảnh đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Xin hỏi, hợp đồng viết tay của chúng tôi có giá trị pháp lý và có thời hạn không?

Vũ Hồng Đăng

No comments

Powered by Blogger.