Header Ads

Tìm kiếm sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng

Chương trình có tên gọi Én Xanh với mục đích thúc đẩy tinh thần và giải pháp kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường cấp bách dưới sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) phối hợp với Viện Phát triển Doanh nghiệp (EFD).

tim-kiem-sang-kien-kinh-doanh-vi-cong-dong

Ban tổ chức và hội đồng thẩm định chương trình được ra mắt tại sự kiện.

Với diện triển khai trên toàn quốc, Én Xanh hướng tới một chương trình dài hạn, uy tín và có quy mô lớn nhất Việt Nam trong việc tập hợp, thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, qua đó nuôi dưỡng và phát triển bền vững hệ sinh thái sáng kiến xã hội. Theo đó, chương trình Én Xanh 2017 được khởi động từ tháng 6 với các hoạt động chia sẻ, tìm kiếm, lựa chọn các sáng kiến tại nhiều địa phương trên toàn quốc.

Dự kiến Ban tổ chức sẽ tiến hành thu thập các sáng kiến kinh doanh từ đề cử của mạng lưới chuyên gia, các đơn vị uy tín cũng như từ phía cộng đồng.

Ngày hội Én Xanh sẽ được tổ chức vào ngày 19-21/8/2017 với điểm nhấn là hội thảo khoa học và đêm Gala tôn vinh những sáng kiến và cá nhân tiêu biểu cho năm 2017 diễn ra vào ngày 19/8/2017.

Kỳ Duyên

No comments

Powered by Blogger.