Header Ads

Nhân chứng: 'Ông Cao Toàn Mỹ tác động tôi khai sai sự thật'

Bạn trai bị cáo Thùy Dung khai trước tòa, giữa ông Mỹ và Nga có quan hệ tình cảm, việc ông có những lời khai trước đó không đúng là do ông Mỹ tác động.

Nhóm phóng viên & Nhóm phóng viên  |  

No comments

Powered by Blogger.