Header Ads

Ông Phạm Xuân Nguyên từ chức Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội

Ông Phạm Xuân Nguyên từ chức Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

Phạm Xuân Nguyên

Tại cuộc họp Ban chấp hành Hội Nhà Văn Hà Nội sáng 13/6/2017 bàn về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 có sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ: Bằng Việt (Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội), Phạm Xuân Nguyên (Phó chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội - Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội) và 3 ủy viên Ban Chấp hành HNV, gồm các ông: Nguyễn Việt Chiến, Bùi Việt Mỹ, Nguyễn Sĩ Đại. 

Trong cuộc họp, nhà thơ Bằng Việt công bố văn bản của Sở Nội vụ Hà Nội thông báo ông Phạm Xuân Nguyên không được tham gia Ban chấp hành Hội nhà văn Hà Nội khóa sắp tới.

Phản đối công văn trên, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã tuyên bố từ chức Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội. Ông Phạm Xuân Nguyên đồng thời xin từ chức Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội và ra khỏi Hội Nhà Văn Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Ông Phạm Xuân Nguyên cũng gửi lời cám ơn và xin lỗi đến toàn thể hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội.

"Vì sự bất đồng sâu sắc trong Ban chấp hành Hội Nhà Văn Hà Nội. Với trách nhiệm của một người đứng đầu Hội trước toàn thể hội viên. Với danh dự cá nhân của một người làm văn học tôi xin từ chức", ông Phạm Xuân Nguyên nói.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên sinh ngày 15/5/1958 tại Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội khoá XI (2011 - 2015).

Ông từng xuất bản hai tác phẩm dịch là Văn học và cái ác (Georges Battaille), Sự bất tử (Milan Kundera). Cuốn tiểu luận phê bình văn học Nhà văn như là Thị Nở của ông xuất bản năm 2014.

Tình Lê

No comments

Powered by Blogger.