Header Ads

Thùy Dung khai viết thư trên nilon và gửi ra ngoài như thế nào

[unable to retrieve full-text content]
Bị cáo Dung khai cách viết thư, gửi cho cán bộ đem ra ngoài cho bạn trai, nội dung đều nhắc tới mối quan hệ của Nga và ông Mỹ.

No comments

Powered by Blogger.