Header Ads

Ưu đãi thuê bao trả trước VinaPhone nạp tiền trực tuyến

uu-dai-thue-bao-tra-truoc-vinaphone-nap-tien-truc-tuyen

Chương trình áp dụng cho thuê bao trả trước VinaPhone nạp tiền trực tuyến (Topup) qua các kênh giao dịch điện tử của các ngân hàng đã kết nối dịch vụ với Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) như Internet Banking, Mobile Banking, ATM, POS, quầy giao dịch.

Thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số và thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian khuyến mãi là đối tượng ưu đãi của chương trình. Riêng thuê bao VinaCard, Vina365 được tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ. 

Để nạp tiền điện tử thành công bằng thẻ ATM do các ngân hàng Việt Nam phát hành hay qua các kênh giao dịch điện tử kể trên, khách hàng cần có thẻ hoặc tài khoản mở tại các ngân hàng kết nối với NAPAS. Đồng thời, người dùng cần đăng ký sử dụng dịch vụ dịch vụ ngân hàng điện tử theo quy định của từng ngân hàng. Hạn mức hay số dư khả dụng trong tài khoản phải lớn hơn hoặc bằng số tiền cần nạp.

Kim Phát

No comments

Powered by Blogger.