Header Ads

Các bước lấy thẻ xanh Mỹ theo diện đầu tư định cư

Nhà đầu tư lưu ý:    Nhà đầu tư cần ở Mỹ 6 tháng trong một năm.

Nếu không thể ở Mỹ thường xuyên, có thể xin giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry Permit) cho phép vắng mặt tại Mỹ lên đến 24 tháng

Các bang có nhiều người Việt Nam lựa chọn sinh sống: California, Texas, Washington, Florida, Virgina. Các dự án kêu gọi EB-5 thường là khách sạn, chung cư, cao ốc văn phòng, nhà hàng, trung tâm giải trí

No comments

Powered by Blogger.