Header Ads

Phương Nga gay gắt với luật sư về chứng cứ ghi âm

[unable to retrieve full-text content]
Khi luật sư của ông Mỹ công bố đoạn ghi âm, Phương Nga hỏi: "Tôi nhớ đó là buổi nói chuyện trong bệnh viện. Tôi không ghi âm. Vậy ai ghi âm ?".

No comments

Powered by Blogger.