Header Ads

Quyết ly hôn dù con sắp chào đời

Khi hoà giải tại toà, thẩm phán khuyên tôi sắp sinh vì thế nên rút đơn. Nếu tôi không làm vậy, ông cũng không chấp nhận xử cho ly hôn.

Xin hỏi, ông thẩm phán có quyền nói với đương sự như vậy không? Tôi phải làm gì để được ly hôn?

Lâm Thị Thảo

No comments

Powered by Blogger.